Taxifix Bedrift

Bestiller din bedrift mye taxi, kan TaxiFix Bedrift gjøre bestillingen enklere for dere.

TaxiFix Bedrift er en bestillingsløsning på nettbrett som kan stå på resepsjonsdisken eller på et eget stativ ved ønsket plassering.

Kunden kan her selv bestille Karmøy Taxi ved å taste inn mobilnummeret sitt, og vil deretter få en bekreftelse på bookingen til sin mobiltelefon.

Kunden vil da ha info til sjåfør/bil, og sjåfør vil ha telefonnummeret til kunde. På den måten vil det redusere belastningen på deres firmas resepsjon.

Kontakt oss om Taxifix Bedrift her.


Taxicard (kredittkonto)

Taxicard er et kredittkort for taxi som er spesielt rettet mot næringslivet.

Bruker ditt firma mye drosje vil et Taxicard gjøre oppgjøret mye enklere og mer oversiktelig.

Ved bruk av kortet vil ditt firma hver 14. dag motta faktura fra oss.

Fakturaen er spesifisert med:
– Bruker
– Tur fra/til
– Dato/klokkeslett
– Beløp

Ved flere brukere vil spesifiasjonene kunne tilpasses.

Det er også mulig å legge inn begrensninger i kortet, som beløpsstørrelse og antall turer i perioden.

Det kan også legges opp til at bruker(e) betaler en egenandel for turen, og bedriften faktureres for restverdi.

Dere kan også bestille Taxi for kunder og besøkende uten fysisk bruk av kortet. Turen må da bestilles via vårt kundesenter på telefon 52 85 80 80.

Kortet kan benyttes hos flere av sentralene i de største byene i landet.

Ønsker dere taxicard? Kontakt oss om Taxicard her