Ris & Ros
Du kan benytte vårt kontaktskjema her

Har du en klage på forhold som har oppstått ønsker vi dette formidlet oss skriftlig.

Postadresse:
Karmøy Taxisentral AS
Postboks 226
4299 AVALDSNES

I den grad forholdet gjelder en drosjeeier vil vi behandle dette hos oss. Dersom det angår en sjåfør vil vi kalle inn den aktuelle sjåfør sammen med drosjeeieren for videre oppfølging.

Få med mest mulig relevant informasjon om hendelsen.